Rébusy

Rébusy byly, s laskavým svolením nakladatelství Portál, vybrány z knihy Carter, Philip J. a Russell, Kenneth A. Trénujte si mozek 2. Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0469-5.

8. Sečtěte všechna čísla v šestiúhelníku a výsledek dělte třemi. Číslo, které takto získáte, patří do kosočtverce.
B. Pořadí listů od svrchního ke spodnímu: A, D, H, E, G, C, F, B.
ROZDVOJENOST. Chybějící písmena jsou zkratky světových stran.
A. Protilehlé segmenty jsou zrcadlově převrácené.
4 ½ kg, A: 7 ½ * 4 = 30, B: 6 * 2 = 12, 12 + 30 = 42, C: 12 * 2 = 24, D: 4 ½ *4 = 18, 18+ 24 = 42
D. Ve vodorovných řádcích se černý puntík posouvá o 45° po směru hodinových ručiček, kruh se posouvá o 45° proti směru hodinových ručiček. Ve svislých sloupcích se puntík a kruh posouvají opačně.
22. Každé číslo je určeno dvěma čísly, která se nacházejí bezprostředně pod ním. Ve třetí a páté řadě sčítáte čísla. Příklad: pátá řada, první dva čtverce: 73 + 21 = 94. Ve druhé a čtvrté řadě sčítáte číslice. Příklad: druhá řada: 5 + 6 + 5 + 6 = 22.
FLASTR
e) SKROMNOST

Nahoru