Kdy jej použít

Bez porady s lékařem lze Tanakan užívat k léčbě příznaků poruch paměti a dalších kognitivních funkcí (poruchy pozornosti, snížená schopnost soustředění, emoční labilita) u starších lidí, zvláště při problémech s prokrvením mozku.

Použití po poradě s lékařem

Tanakan se užívá i při léčbě dalších poruch, u nich je ovšem nutné poradit se nejprve s lékařem. Je vhodnou součástí léčby příznaků kognitivních poruch spojených s mírným až středním stupněm demence (demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, demence smíšeného typu). Slouží i při podpůrné léčbě závratí způsobených poškozením vnitřního ucha a při léčbě tinnitu (ušních šelestů).

K čemu není Tanakan určen

Tanakan není určen k léčbě kognitivních poruch u Parkinsonovy choroby a kognitivních poruch při depresi a metabolických onemocněních.


Nahoru