Kdy jej použít

Bez porady s lékařem lze Tanakan užívat k léčbě příznaků poruch paměti a dalších kognitivních funkcí (zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, emoční labilitu, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací) u starších lidí, zvláště při problémech s prokrvením mozku. Jinými slovy: Tanakan je vhodné začít užívat tehdy, máte-li pocit, že často zapomínáte jinak běžné věci (schůzky, nákup, co jste chtěli říci, kde parkujete), nesoustředíte se v práci, trápí vás výkyvy nálad, jste často podráždění nebo trpíte pocity úzkosti.

Použití po poradě s lékařem

Tanakan se užívá i při léčbě dalších onemocnění, u nich je ovšem nutné poradit se nejprve s lékařem. Je vhodnou součástí léčby příznaků kognitivních poruch spojených s mírným až středním stupněm demence (demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, demence smíšeného typu). Slouží i při podpůrné léčbě závratí způsobených poškozením vnitřního ucha a při léčbě tinnitu (ušních šelestů).

K čemu není Tanakan určen

Tanakan není určen k léčbě Parkinsonovy choroby a kognitivních poruch při depresi a metabolických onemocněních, které vznikají jako důsledek narušení látkové přeměny v organismu (např. diabetes).


Nahoru