Všeobecné podmínky použití

Prohlášení o ochraně soukromí společnosti IPSEN PHARMA

Užití informací, ochrana údajů a soukromí internetu

Ipsen Pharma s.r.o. (IPSEN) respektuje soukromí návštěvníků svých webových stránek, ochrana soukromí je pro naši společnost velmi důležitá. I přesto však pamatujte, že ochrana informací předávaných prostřednictvím internetu nemůže být zajištěna.
Následující ustanovení obecně popisují druhy informací shromažďovaných na stránkách IPSEN a způsoby jejich užití:

Osobní údaje

IPSEN shromažďuje údaje týkající se zdraví a osobní identifikační údaje, jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné údaje, pouze pokud jsme o to požádáni a pokud nám tyto údaje dobrovolně poskytnete na těchto webových stránkách. Můžeme tyto údaje použít, abychom reagovali na vaše požadavky a dotazy, zlepšili úroveň služeb a obsah našich webových stránek, a pro naše interní potřeby; pokud nám k tomu poskytnete souhlas, můžeme vám také poskytovat doporučení, užitečné informace, novinky a aktuality o produktech; informovat vás o nových produktech a službách IPSEN; dotazovat se vás na názory na naše produkty a služby.

Prosím vezměte na vědomí, že poskytnutím osobních údajů a v případě potřeby udělením vašeho souhlasu s poskytováním dalších informací nebo s přímým kontaktováním udělujete souhlas se zpracováním údajů pro výše uvedené účely. Dále souhlasíte, že IPSEN a společnosti patřící do stejné skupiny společností budou mít neomezené právo užívat a uchovávat v jejich interních systémech, v rámci i mimo EU, jakékoliv vámi poskytnuté informace. V této souvislosti prosím vezměte na vědomí, že vaše informace může být během zpracovávání přenášena do zahraničí.

Tato webová stránka a databáze obsahující vámi poskytnuté informace je hostována třetí stranou poskytující IPSEN služby podle instrukcí IPSEN předávaných z Francie a podle tohoto Prohlášení. Poskytnutím osobních informací poskytujete souhlas, aby vaše osobní informace byly předávány třetí straně – poskytovateli služeb pro IPSEN. Pokud máte v tomto směru jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím IPSEN na níže uvedené adrese.

Podle příslušných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů máte právo požadovat od IPSEN výpis údajů týkajících se vaší osoby a požadovat opravu jakýchkoliv nepřesností v těchto údajích a další práva vyplývající z platných právních předpisů, zejména právo odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních informací.

Jiné než osobní údaje

IPSEN také shromažďuje jiné než osobní údaje v agregované podobě pro zjištění celkového počtu návštěvníků našich stránek, počtu návštěvníků každé stránky a doménových jmen internetových providerů návštěvníků. Tyto informace, které zůstávají v agregované podobě, využíváme pro potřeby pochopení, jak návštěvníci používají naše webové stránky, abychom je mohli zlepšovat a abychom mohli zlepšovat námi nabízené služby. Tyto informace můžeme také sdílet s ostatními společnostmi IPSEN. V PRŮBĚHU TOHOTO PROCESU NEJSOU SDÍLENY ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE.

Užití IP adres

Adresa internetového protokolu (IP) je číselná řada, která je automaticky přiřazena vašemu počítači, kdykoliv se nalogujete k vašemu poskytovateli internetových služeb nebo s využitím lokální sítě vaší organizace (LAN) nebo (WAN). Webové servery uživatele automaticky identifikují prostřednictvím IP adresy přidělené prostřednictvím vašeho online připojení. IPSEN může shromažďovat IP adresy za účelem administrace systému a pro ověření užívání naší stránky. Nespojujeme IP adresy uživatelů k osobním údajům příslušného uživatele, což znamená, že každé připojení uživatele bude logováno, avšak uživatel pro nás zůstává anonymní. Nicméně můžeme užívat IP adresy k identifikaci uživatelů naší stránky, pokud považujeme za potřebné zajistit dodržování pravidel pro užívání stránky nebo pokud je to potřebné pro ochranu našich služeb, stránky nebo ostatních uživatelů.

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky IPSEN obsahují odkazy na webové stránky třetích stran jako službu pro naše návštěvníky. Prohlášení o ochraně údajů uvedené v tomto dokumentu se na takové stránky nevztahuje. Prosím ověřte si obsah právních prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí stránek, jejichž odkaz využijete.

Bezpečnost

IPSEN provozuje bezpečné datové sítě chráněné firewally a hesly odpovídajícími běžným standardům. IPSEN má zavedena bezpečnostní opatření s cílem zajistit ochranu proti ztrátám, zneužití nebo úpravám vašich uživatelských údajů, které se nacházejí v našem držení. Pokud není uvedeno níže jinak, pouze oprávnění zaměstnanci mají přístup k informacím, které nám poskytujete. Kromě toho uplatňujeme přísná pravidla pro zaměstnance IPSEN, kteří mají přístup k databázím s údaji o uživatelích nebo k serverům pro poskytování našich služeb. Protože nelze garantovat, že ke ztrátě, zneužití nebo úpravě nemůže dojít, provádíme veškerá opatření, abychom vzniku takových negativních situací zamezili.

Zpřístupňování osobních údajů třetím stranám

IPSEN nebude prodávat nebo pronajímat osobní údaje jakýmkoliv třetím stranám a pro jakýkoliv účel.

V určitých zvláštních případech můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje v následujících případech:

Závaznost

Poskytnutím osobních údajů a informací týkajících se vašeho zdraví souhlasíte s podmínkami uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně soukromí a souhlasíte, že IPSEN může podle svého vlastního rozhodnutí zpřístupnit informace o vás za podmínek a v rozsahu uvedeném v tomto Prohlášení.

Kontaktujte nás

Kdykoliv můžete požadovat kopii informací, které ve vztahu k vám uchováváme, nebo odvolat váš souhlas s užíváním vašich informací z naší strany pro výše uvedené účely. Kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakty.

Změny

Jakékoliv změny v tomto Prohlášení o ochraně soukromí budou bezodkladně oznámeny na této stránce.


Nahoru