Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba

Když se řekne Alzheimerova choroba, vybaví se většině lidí slovo demence. Nejsou vůbec daleko od pravdy. Alzheimerova choroba je skutečně v současnosti nejrozšířenější formou stařecké demence (ovšem u 10 % nemocných se objeví už mezi 30. a 50. rokem věku). Tuto nemoc poprvé popsal v roce 1906 německý psychiatr a neuropatolog Alois Alzheimer, po kterém byla choroba o rok později pojmenována.

Alzheimerovou chorobou trpělo a trpí i mnoho slavných osobností jako například francouzský hudební skladatel Maurice Ravel (autor Bolera). Pro zajímavost: první takto diagnostikovanou ženou byla Auguste Deterová, u níž se projevily chorobná žárlivost, postupná ztráta paměti, paranoidní představy, sluchové halucinace a později úplná demence.

První přicházejí výpadky paměti

Alzheimerova choroba vzniká, když se v mozku ukládají patologické bílkoviny, kvůli nimž začnou odumírat mozkové buňky. U nemocného se zpočátku čas od času projevují výpadky krátkodobé paměti, což se může jevit jako zcela normální, protože určitá míra zapomínání je přirozenou vlastností lidského mozku.

Dalšími příznaky jsou poruchy orientace a řeči, zhoršení schopnosti plánování a řešení složitějších úkolů apod. Později začne nemocný člověk dělat chyby v oblékání, zanedbává hygienu, chová se podivně či agresivně. V posledním stadiu nemoci nemůže nemocný mluvit a chodit, trpí inkontinencí, nepoznává ani své nejbližší a je zcela závislý na kompletní ošetřovatelské péči.

Jak se pozná Alzheimerova choroba

Člověk s Alzheimerovou chorobou si příznaky nemoci většinou uvědomuje jen ze začátku, později náhled ztrácí, má tendence nedostatky skrývat a racionalizovat („neztratila jsem se, šla jsem tam úmyslně, protože jsem se měla sejít se svojí kamarádkou“ apod.). Příznaky nemusejí být zpočátku nápadné. Postiženému nedělá potíže vést společenskou konverzaci, problém se objeví až při cílené otázce, například o čem byl televizní pořad, který sledoval den předtím. Musíte navíc znát správnou odpověď, protože nemocní si často přesvědčivě vymýšlejí. Fakt, že není něco v pořádku, mnohdy vyplyne z nějaké zátěžové situace – například při ztrátě partnera, rozvodu, ztrátě zaměstnání.

Konkrétní projevy nemoci

U nemocného začnete postupně pozorovat, že se ptá stále dokola na to samé, zapomíná, co se stalo nedávno, žije v minulosti, stále něco hledá, vypráví opakovaně stejný příběh, ztrácí se při nákupu, zapomíná na domluvené schůzky, nemůže se vyjádřit, nakupuje věci v nadměrném množství, opakovaně při vaření nedá do jídla sůl či jinou ingredienci, přestane se zajímat o své koníčky, ukládá věci na nepatřičná místa apod. To vše jsou důvody pro okamžité vyhledání lékařské péče.

Vývoj nemoci lze zpomalit

Alzheimerovu chorobu nelze zatím vyléčit, lékaři ale dokážou částečně zpomalit její rozvoj a prodloužit období lehčího stadia nemoci. Čím dříve se s léčbou začne, tím má lepší výsledky a tím déle je možné udržet uspokojivou kvalitu života nemocného i jeho nejbližších. Bohužel více než 50 % případů je diagnostikováno až ve středním či těžkém stadiu a nasazená léčba má pak jen omezené možnosti. Terapie zahrnuje nejen léky (používají se mimo jiné přípravky s extraktem z Ginkgo biloby), ale i pomoc psychologa, případně sociálního pracovníka.


Nahoru