Otázky a odpovědi

Zapomíná každý z nás. Jak poznám, že už jde o problém, se kterým bych měl jít k lékaři?

Stanovit přesnou hranici je velmi obtížné a navíc je u každého člověka individuální. Obecně lze říci, že lékařská pomoc je nutná vždy, když výpadky paměti začínají zasahovat do vašeho života: opakovaně si třeba nemůžete vzpomenout, kde jste zanechali nějakou věc, nebo ji naopak nacházíte na místech, kam jste si ji „určitě nedali“. Včasná pomoc odborníka může ztrátu paměti vyřešit či ji alespoň výrazně zpomalit. Problém ovšem je, že všichni máme tendenci svoji paměť přeceňovat a problémy s ní si nepřipouštíme. Proto velmi důležitou roli hrají blízcí lidé: upozorní-li vás, že už vaše paměť zdaleka není to, co bývala, vědí to obvykle lépe než vy.

Trénování paměti

Do důchodového věku mám daleko, přesto mám velké potíže s pamětí. Je to normální?

Obecně lze říci, že poruchy paměti jsou časté ve stáří, ale mohou se vyskytovat již od středního věku. Někdy nejsou nebezpečné, jindy však mohou znamenat první příznaky onemocnění. Mozek může být poškozen zánětem, nádorem, cévním onemocněním, nadměrnou konzumací alkoholu, užíváním léků nebo se již může jednat o počínající Alzheimerovu chorobu, která je nejčastější příčinou demence.

Zapomínání je ve stáří spojeno s demencí. Jak poznám u svých rodičů, kteří už začínají trochu zapomínat, že jde o vážnou nemoc, a ne o příznak stáří?

U svých rodičů a prarodičů mnohdy omlouváme první příznaky demence stářím, jenže není žádný důvod, proč by to seniorům mělo myslet hůře jen kvůli vyššímu věku. Přitom „roztomilé zapomínání“ bývá prvním příznakem začínající demence. Lidé s počínající demencí si pamatují starší zážitky, často ale nejsou schopni si vzpomenout, co dělali před několika hodinami. Už tento fakt je důvodem, proč navštívit lékaře, aby mohl včas začít s léčbou a pokusit se rozvoj nemoci zpomalit. Je ovšem třeba vědět, že příznaky demence jsou individuální: u některých lidí se problémy s pamětí objeví až později. Někdy jsou prvním projevem demence zvýšená vztahovačnost, pocity ohrožení, bludy a halucinace, jindy se tento syndrom projevuje výraznější změnou osobnosti či změnami nálad (nemocný například začne trpět dlouhodobým smutkem).

Jak se pozná Alzheimerova choroba?

U nemocného se zpočátku čas od času projevují výpadky krátkodobé paměti, což se může jevit jako zcela normální, protože určitá míra zapomínání je přirozenou vlastností lidského mozku. Dalšími příznaky jsou poruchy orientace a řeči, zhoršení schopnosti plánování a řešení složitějších úkolů apod. Později začne nemocný člověk dělat chyby v oblékání, zanedbává hygienu, chová se podivně či agresivně. Léčba, která nemoc neodstraní, ale dokáže zpomalit její rozvoj, zahrnuje nejen léky (používají se mimo jiné přípravky s extraktem z Ginkgo biloby), ale i pomoc psychologa, případně sociálního pracovníka.

Proč by proti šelestu v uších měl fungovat přípravek na zlepšování paměti?

Tanakan se užívá i při léčbě dalších problémů, u nich je ovšem nutné poradit se nejprve s lékařem. Samotný šelest v uších (odborně tinnitus) má mnoho různých příčin a mnohdy jejich hledání trvá velmi dlouho (a někdy se nenajdou vůbec). Přesto je dobré vydržet a nevzdat se. Zhruba u poloviny nemocných dokáží lékaři zmírnit projevy tinnitu například pobytem v hyperbarické komoře, laserovými zákroky či různými léky (důležité jsou v tomto ohledu právě přípravky s extraktem z Ginkgo biloby, které zlepšují průtok krve). Mnohdy se tinnitus zklidní už tím, že se přestanete stresovat a obávat se smrtelné choroby. Pod lékařským dohledem je také možné naučit se si na něj zvyknout: podobně jako nevnímáme zvuk polknutí, lze šelestění v uchu postupně začít ignorovat.

Závratě z výšek jsou asi normální. Já jimi ale trpím i když jdu po ulici. Má smysl s tím jít k lékaři?

Určitě ho vyhledejte co nejdříve. Lékaři rozlišují závratě od takzvaného pravého vertiga, při němž máte iluzi pohybu vlastního těla nebo okolních předmětů, aniž by takový pohyb objektivně existoval. Pravé vertigo je obvykle způsobeno poruchou v samotném rovnovážném ústrojí, odborně řečeno ve vestibulárním systému. Někdy přitom jde o příznak některé z vážných nemocí od Menièrovy choroby (onemocnění vnitřního ucha) po postižení mozku. U mladších lidí může být příčinou vertiga například roztroušená skleróza či nádory na mozku, u starších je obvyklé cévní onemocnění (při zlepšování prokrvení se používají i přípravky s extraktem z Ginkgo biloby).

Má smysl snažit se paměť trénovat, nebo jsou různé kurzy dobré jen k tomu, aby ze mne vytáhly peníze?

Samozřejmě to cenu má. Vědci tvrdí, že mozek je v určité věci podobný svalům: pokud se pravidelně netrénuje, má tendenci zakrnět. Neberte proto jako samozřejmost, že mozek funguje, jak má, a proto jej (na rozdíl od jiných částí těla) můžete zanedbávat a nechat jej stárnout rychleji než kupříkladu pleť. Nemusíte se hned účastnit různých kurzů a akcí zaměřených na trénink paměti, prostě si každý den vyčleňte 20 minut na trénování mozku. Stačí třeba pravidelně luštit křížovky, sudoku či řešit hlavolamy. Učte se cizí jazyk, hrajte šachy, sledujte v televizi vědomostní soutěže a sami odpovídejte na položené otázky nebo si třeba opakujte data z historie atd.

Kdy bych měl začít s tréninkem paměti?

Abychom si udrželi dobrou paměť až do pozdního věku, měli bychom ji začít trénovat už od mládí. Mozek totiž začíná stárnout už v našich 25 letech, což s sebou nese i zhoršování paměti. A to, co začne zapomínáním, kam jsme položili tu kterou věc, může skončit jako vážná porucha paměti.

Proč bych měl z různých přípravků zvolit zrovna Tanakan?

Tanakan je volně prodejný lék, který obsahuje standardizovaný extrakt EGb 761 z Ginkgo biloby. To znamená, že v každé dávce přípravku je stejné množství extraktu, což znamená stejnou účinnost a bezpečnost.

Mohu Tanakan užívat bez porady s lékařem?

Bez porady s lékařem lze Tanakan užívat k léčbě příznaků poruch paměti a dalších kognitivních funkcí (zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací) u starších lidí, zvláště při problémech s prokrvením mozku. Jinými slovy: Tanakan je vhodné začít užívat tehdy, máte-li pocit, že často zapomínáte jinak běžné věci (schůzky, nákup, co jste chtěli říci, kde parkujete), nesoustředíte se v práci, trápí vás výkyvy nálad, jste často podráždění nebo trpíte depresemi či pocity úzkosti.


Nahoru