Demence

Demence (z latinského „de“, tedy bez, a „mens“, což je kořen slova mysl) vzniká v důsledku onemocnění nebo poškození mozku, které je většinou dlouhodobé či trvalé. Nejedná se o jedno onemocnění, ale spíše o syndrom (soubor stejných příznaků různých nemocí).

Demence se projevuje postupnou ztrátou paměti, soustředění, schopnosti logického úsudku, později i schopnosti zvládat běžné činnosti a starat se sám o sebe: člověk s těžkou demencí se sám neoblékne, neumyje, nenají a ani si nedojde na záchod. Demenci obvykle doprovází, někdy i předchází, zhoršení kontroly emocí a sociálního chování, nemocný také ztrácí jakoukoliv motivaci.

Dva typy demence

Demence se dělí na dva základní typy: degenerativní demence a vaskulární demence, přičemž často jde o kombinaci obou. Degenerativní demence postihuje především lidi nad šedesát let a nejčastěji vzniká jako důsledek nějaké nemoci, především pak Alzheimerovy choroby (způsobuje až dvě třetiny případů demence). Rychlost této postupné degenerace souvisí zejména s příčinou poškození mozku a obvykle jde o roky až desetiletí (třeba až 15 let).

Rychlejší průběh může mít vaskulární demence, která souvisí s cévní nekrózou mozku (odumírání mozkové tkáně v důsledku nedostatečného zásobení kyslíkem). Během vaskulární demence mozková tkáň odumírá, k čemuž může dojít buď zneprůchodněním cév, nebo protržením cévy kvůli vysokému tlaku. Výskyt vaskulárních demencí roste s věkem, častější je u mužů než u žen.

Čím dříve k lékaři, tím lépe

Důležité je si demence včas všimnout, aby bylo možné zpomalit její rozvoj. Mnohdy u svých rodičů a prarodičů omlouváme první příznaky stářím, jenže není žádný důvod, proč by to seniorům mělo myslet hůře jen kvůli vyššímu věku. Přitom „roztomilé zapomínání“ bývá prvním příznakem začínající demence. Lidé s počínající demencí si pamatují starší zážitky, často ale nejsou schopni si vzpomenout, co dělali před několika hodinami. Už tento fakt je důvodem, proč navštívit lékaře, aby mohl s léčbou začít včas.

Je ovšem třeba vědět, že příznaky demence jsou individuální: u některých lidí se problémy s pamětí objeví až později. Někdy je prvním projevem demence zvýšená vztahovačnost, pocity ohrožení, bludy a halucinace, jindy se tento syndrom projevuje výraznější změnou osobnosti či změnami nálad (nemocný například začne trpět dlouhodobým smutkem).

Jak se pozná demence

K rozpoznání demence slouží jednoduché desatero. Člověk s tímto problémem:

  1. Ztrácí paměť natolik, že to ovlivňuje jeho schopnost plnit běžné pracovní úkoly.
  2. Má obtíže s vykonáním běžných činností (má například problém sám se najíst).
  3. Trpí problémy s řečí (nahrazuje slova jinými).
  4. Je dezorientován v místě a čase (ztrácí se).
  5. Má špatný nebo zhoršující se racionální úsudek.
  6. Má problémy s abstraktním myšlením (přestává být schopen počítat či psát).
  7. Odkládá věci na nesmyslná místa.
  8. Trpí změnami nálady nebo chování (zničehonic propukne v pláč, nebo se naopak začne rozčilovat).
  9. Je podezřívavý, úzkostný apod. (jeho osobnost se mění bez zjevných příčin).
  10. Ztrácí iniciativu, je pasivní, bezradný, má potřebu být veden.

U lidí s počínající demencí je třeba co nejdříve začít s rehabilitací tak, aby se co nejdéle zachovala kvalita jejich života. Trénují se jejich fyzické a psychické schopnosti, podporuje se jejich zdraví, protože dobrý fyzický stav je předpokladem pro stabilní psychickou kondici, usiluje se o zachování jejich aktivního přístupu k životu. V neposlední řadě by měli užívat i přípravky proti poruchám paměti.


Nahoru